ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาเหล่านี้เป็นราคาที่ถูกต้องในช่วงระยะเวลาที่ทำการตีพิมพ์ ราคาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าเนื้อหาในที่นี้ไม่มีผลผูกพันกับทางบริษัทหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องเว้นแต่จะได้รับการยืนยันจากเอกสารสัญญาอย่างเป็นทางการ ตัวแทนฝ่ายขายของเราให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์นอกฮ่องกงและอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกง การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งตั้งอยู่นอกฮ่องกงนั้นมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยง คุณควรตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระก่อนทำการตัดสินใจซื้อ บริษัท JNW Properties และหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องหรือโครงการที่เป็นตัวแทนของพวกเขา รวมถึงผู้ขายหรือผู้ให้เช่าทรัพย์สินที่เป็นตัวแทนของพวกเขาเหล่านี้ ต้องแจ้งให้ทราบว่ารายละเอียดเหล่านั้นไม่ได้เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอหรือสัญญาแต่อย่างใด ข้อความทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ถูกทำขึ้นโดยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท JNW Properties และหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องหรือโครงการที่เป็นตัวแทนของพวกเขา รวมถึงผู้ขายหรือผู้ให้เช่า คำอธิบาย ขนาด และรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ได้มาโดยสุจริตและเชื่อว่ามีความถูกต้อง แต่ผู้ที่สนใจทำการซื้อหรือเช่าไม่ควรถือเอาข้อความเหล่านี้เป็นคำแถลงหรือเป็นข้อมูล และจะต้องทำการตรวจสอบด้วยตนเองก่อนทุกครั้ง ไม่มีบุคคลใดที่ถูกว่าจ้างโดยบริษัท JNW Properties และหรือบริษัทหรือโครงการที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่มีอำนาจในการจัดทำหรือให้ข้อคิดเห็นหรือการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นี้ได้
 รายได้จากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถูกคำนวณโดยประมาณจากผลการดำเนินงานในปีก่อนหน้าของโครงการที่ผ่านมาพร้อมกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมรีสอร์ทที่ดำเนินการในนิเซโกะ และไม่ได้มีการรับประกันรูปแบบหรือแบบฟอร์มใด ๆ อัตราผลตอบแทนจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาจสูงขึ้นและหรือลดลง โปรดทราบว่าผลตอบแทนจากค่าเช่าที่ผ่านมาและ/หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาจไม่สามารถบ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรูปแบบของสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก อาจส่งผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานของรีสอร์ทนั้นหยุดชะงักได้ และอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนและรายได้

ความเป็นส่วนตัว

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดและไม่ใช้ข้อมูลร่วมกับบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มทางการตลาดของเรา เราได้รับข้อมูลของคุณผ่านทางกล่องข้อความของผู้ใช้บริการ ป๊อปอัป และข้อมูลที่ได้จากความสมัครใจ จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ สำหรับการส่งข้อมูลและการใช้ข้อมูลของคุณนั้นคุณจะถูกขออนุญาตจากเราก่อน เราจะทำการติดต่อกับคุณเป็นครั้งคราวผ่านทางอีเมลและจดหมายข่าวต่าง ๆ (ไม่ใช่จดหมายขยะ) ซึ่งคุณสามารถที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าการตลาด/ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDPR นโยบายความเป็นส่วนตัว และความถูกต้องของข้อมูลที่อ้างอิงตามความเป็นจริง โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ info@jnwpropertiesasia.com

ติดต่อเรา

431 Niseko, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido, JAPAN  048-1511

Tel: +81 136 55 6016

© 2019 by JNW Properties

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon